NHHI All-Idrett

NHHI All-Idrett består av rundt 30 avdankede idrettspirer som møtes to ganger i uken for å ha det gøy sammen. Treningene består for det meste av ulike former for ballspill, og er preget av mye energi og idrettsglede. Vi holder oss stort sett inne i Lehmkuhlhallen, men hvis sola skinner er vi også å finne utendørs.

Ettersom vi ser på oss selv som habile i de fleste idretter, utfordrer vi hvert semester noen av de andre gruppene i NHHI til kamp i deres idrett. Disse utfordringene er vel så sosiale som konkurransepregede, men det er selvsagt viktig å vinne. Er du en positiv og sportsinteressert gutt eller jente vil vi gjerne ha deg med på laget!

NHHI
NHHIAll-idrett
all-idrett@nhhi.no