Midler fra NHHI

NHHI kan gi støtte til fellesutstyr, men ikke individuelt utstyr. NHHI gir ikke tilskudd til sosiale arrangementer. Utstyrssøknaden må inneholde en søknadstekst om hvorfor dere trenger utstyret, ulike prisalternativer, total søknadssum og kontaktperson til utstyrsansvarlig på laget. Det skal fortrinnsvis hentes inn tilbud fra Torshov Sport dersom dette er mulig. For at søknaden skal behandles av styret må søknaden sendes til nhhi.oko@nhhs.no. Søknadene blir behandlet fortløpende.

Dersom utstyrssøknaden blir godkjent av styret, må tildelte midler brukes i løpet av semesteret, om ikke annen skriftlig beskjed blir gitt til Økonomiansvarlig. Laget kjøper selv inn utstyret, og leverer deretter inn utleggsskjema med kvittering på kjøp, for å få tilbakebetalt summer i etterkant.

Laget har mulighet til å søke NHHI om kjøregodtgjørelse til- og fra seriekamp i Hordaland. Bilen skal være full. Kjøregodtgjørelser benyttes dersom noen har benyttet egen bil på vegne av studentforeningen.

Midler fra andre aktører

NHHI er medlem av Norges Studentidrettsforening, NSI. Nyoppstartede lag kan søke om oppstartsmidler, mens eksisterende lag kan søke om utviklingsmidler. NSI gir også støtte til kompetanseutvikling, som for eksempel støtte til kurs. Her er det gode muligheter for å få støtte, så benytt dette tilbudet. Mer om dette kan dere lese her (link: http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger).

Det er også muligheter for å søke om reisestøtte fra NSI ved deltakelse i for eksempel studentleker. Mer informasjon om dette finner dere her.

Stiftelsen deler to ganger i året ut avkastning av fondsmidler til ulike aktiviteter. Aktiviteter som bidrar til et godt og mangfoldig studentmiljø prioriteres. Mer varige formål som øvingsrom og utstyr for å utøve aktiviteter vil som oftest prioriteres foran enkeltbegivenheter som middager og jubileum.

Ledere vil få mail om søknadsfrister og hva søknaden bør inneholde i forkant av søknadsfristen.

Høyskolefondene kan gi tilskudd til sosiale tiltak som retter seg til alle eller store grupper av studenter. Det gis vanligvis ikke støtte til aktiviteter som regnskapsmessig går med overskudd eller i balanse og heller ikke til aktiviteter som gjelder ordinær drift.

Ledere vil få mail om søknadsfrister og hva søknaden bør inneholde i forkant av søknadsfristen.