NHHI-styret

Amalie KupkaLeder
Leder har det overordnede ansvaret for NHHI, og skal følge opp styremedlemmene og deres oppgaver. Leder er kontaktperson opp mot studentforeningen og eksterne aktører.

95 72 67 52
leder@nhhi.no

Richard Emil MyrdalNestleder
Nestleder har det overordnede ansvaret for NHHI dersom leder forhindres i sin opptreden. Nestleder har og skal følge opp styremedlemmene og deres oppgaver. Nestleder skal samtidig avlaste leder ved å hjelpe til eller overta oppgaver som leder har ansvar for. Nestleder har også ansvaret for medlemsregisteret i KlubbAdmin.

98 99 99 40
nestleder@nhhi.no

Brage Muus-Falck TronstadØkonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har ansvaret for årets budsjett, utstyrssøknader og søknad om ekstern støtte.

46 77 83 75
oko@nhhi.no

Jens Dammerud ArnesenInformasjonsansvarlig
Informasjonsansvarlig har ansvar for informasjonsflyt innad og utad av idrettsforeningen.

46 77 03 03
info@nhhi.no

Jostein Wiig DagestadMarkedsansvarlig
Markedsansvarlig har ansvaret for avtaler med sponsorer og samarbeidspartnere, samt skaffe premier til NHHIs arrangementer.

47 44 06 64
marked@nhhi.no

Ingrid Lunder Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig har ansvaret for de ulike arrangementene NHHI arrangerer gjennom året. Dette innebærer Merinobakkeløpet, Idrettsdagen under førstekullsuken og Kick-off ved semesterstart.

94 98 19 01
arrangement@nhhi.no

Stine Axelsen Hallansvarlig
Hallansvarlig har ansvaret for fordelingen av treningstider på Stemmemyren og i Lehmkuhlhallen.

95 91 31 65
hall@nhhi.no