NHHI-styret

Edvard Wentzel
Edvard WentzelLeder
Leder har det overordnede ansvaret for NHHI, og skal følge opp styremedlemmene og deres oppgaver. Leder er kontaktperson opp mot studentforeningen og eksterne aktører.

97 03 53 58
leder@nhhi.no

Martine E. S. Kverne
Martine E. S. KverneØkonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har ansvaret for årets budsjett, utstyrssøknader og søknad om ekstern støtte.

47 65 41 23
oko@nhhi.no

Karoline Westre
Karoline WestreInformasjonsansvarlig
Informasjonsansvarlig har ansvaret for medlemsregisteret i KlubbAdmin, samt informasjonsflyt innad og utad av idrettsforeningen.

99 12 61 51
info@nhhi.no

Solveig Mildestvedt
Solveig MildestvedtMarkedsansvarlig
Markedsansvarlig har ansvaret for avtaler med sponsorer og samarbeidspartnere, samt skaffe premier til NHHIs arrangementer.

47 91 71 46
marked@nhhi.no

Andrea Sophie Olsen
Andrea Sophie Olsen Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig har ansvaret for de ulike arrangementene NHHI arrangerer gjennom året. Dette innebærer Merinobakkeløpet, Idrettsdagen under førstekullsuken og Kick-off ved semesterstart.

41 00 55 95
arr@nhhi.no

Olve Wergeland
Olve Wergeland Hallansvarlig
Hallansvarlig har ansvaret for fordelingen av treningstider på Stemmemyren og i Lehmkuhlhallen.

46 83 70 27
hall@nhhi.no