NHHI-styret

Kristoffer Jansen
Kristoffer Jansen Leder
Leder har det overordnede ansvaret for NHHI, og skal følge opp styremedlemmene og deres oppgaver. Leder er kontaktperson opp mot studentforeningen og eksterne aktører.

901 54 644
leder@nhhi.no

Kristian Sørlien
Kristian Sørlien Nestleder
Nestleder har det overordnede ansvaret for NHHI dersom leder forhindres i sin opptreden. Nestleder har og skal følge opp styremedlemmene og deres oppgaver. Nestleder skal samtidig avlaste leder ved å hjelpe til eller overta oppgaver som leder har ansvar for.

406 13 401
nestleder@nhhi.no

Halfdan Bjørn-Dønnem
Halfdan Bjørn-Dønnem Økonomiansvarlig
Økonomiansvarlig har ansvaret for årets budsjett, utstyrssøknader og søknad om ekstern støtte.

991 24 144
oko@nhhi.no

Helene Havre
Helene Havre Informasjonsansvarlig
Informasjonsansvarlig har ansvaret for medlemsregisteret i KlubbAdmin, samt informasjonsflyt innad og utad av idrettsforeningen.

414 80 708
info@nhhi.no

Celine Faugstad
Celine Faugstad Markedsansvarlig
Markedsansvarlig har ansvaret for avtaler med sponsorer og samarbeidspartnere, samt skaffe premier til NHHIs arrangementer.

919 18 473
marked@nhhi.no

Aksel Christoffer Forberg
Aksel Christoffer Forberg Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig har ansvaret for de ulike arrangementene NHHI arrangerer gjennom året. Dette innebærer Merinobakkeløpet, Idrettsdagen under førstekullsuken og Kick-off ved semesterstart.

959 87 771
arrangement@nhhi.no

Hans Christian Beisland
Hans Christian Beisland Hallansvarlig
Hallansvarlig har ansvaret for fordelingen av treningstider på Stemmemyren og i Lehmkuhlhallen.

413 29 261
hall@nhhi.no