Svømming

NHHI Svømming er det mannlige svømmelaget ved Norges Handelshøyskole. Den 19. april 2012 fant en vennegjeng ut at skolen manglet et offisielt svømmelag, og bestemte seg for å starte et sportslig og sosialt eventyr. Hver høst tas nye svømmere opp og laget består av ca. 25 gutter fra alle årskull og det kreves ingen forkunnskaper. Vi har én svømmetrening i uken med innslag av eventuell alternativ trening i tillegg. På toppen av dette arrangeres det en årlig treningsleir i utlandet. Svømmelaget har blitt en svært aktiv del av det sosiale miljø ved skolen, og svømmerne er ofte å se i utenomfaglige aktiviteter i studentforeningen. Ellers forsøker svømmelaget å stille med representanter i studentlekene, Bergensbaneløpet og lignende universitetsmesterskap.

NHHI
NHHISvømming
svomming@nhhi.no